Kulturvækst Bornholm

10 bornholmske kulturinstitutioner arbejder på samme webplatform. Det giver nogle helt unikke muligheder for effektiv drift og fortsat udvikling

Kulturvækst Bornholm har eksisteret som forening siden 2010, men samarbejdet mellem institutionerne begyndte allerede i 2008. Den fælles webplatform er blot ét af flere samarbejdsprojekter.

Ved at slå ressourcerne sammen og udnytte den samme webplatform har de 10 kulturinstitutioner kunnet udvikle fælles løsninger med en fornuftig økonomi.


Følgende institutioner er med i samarbejdet:

Bornholms Biblioteker
Bornholms Egnsteater - link
Bornholms Kunstmuseum - link
Bornholms Middelaldercenter - link
Bornholms Museum - link
Musikhuzet Bornholm - link
Grønbechs Gård - link
Svaneke Gaarden - link
Oluf Høst Museet - link
Natur Bornholm - link