1. februar udvider vi endnu en gang vores virksomhed. IT-virksomheden Sax-IT er nu en del af JF, og det glæder os meget. 
Opkøbet er et led i at styrke forretningen, tilføre nye kompetencer i form af dygtige medarbejdere og sikre videre vækst i verden, der er usikker lige pt.

”Jeg tror på, at vækst skaber muligheder. Da vi fik muligheden for at overtage Sax-IT på Lolland og styrke vores afdeling på Falster, var jeg ikke i tvivl om, at det kunne vækste JF – også selvom investeringer er noget, man tænker længe over i øjeblikket” siger JF’s direktør, Lars Falk om tankerne bag opkøbet. JF kendte Sax-IT i forvejen gennem deres netværk i CoworkIt, der bl.a. arbejder for at fastholde den nære relation mellem kunder og IT-virksomheder – uanset, hvor adressen måtte befinde sig.

En stærk virksomhed, med behov for nyt liv
Baggrunden for opkøbet findes også i, at Sax-IT havde mistet pusten, og ikke længere kunne se en rentabel vej for virksomheden. Men kundegrundlaget var stærkt, værdierne intakte og kompetencerne uden tvivl. Men de sidste par års nedlukninger, usikkerheder og energikrise havde sendt Sax-IT et sted hen, hvor der ikke var andet at gøre end at kigge på et opkøb.

Flere kompetencer – ikke nye forretningsområder
Med opkøbet styrker vi vores nuværende forretning, og
Sax-IT’s aktiviteter lå inden for samme områder, hvilket var afgørende for vores direktør, Lars Falk:

”Det gælder om at styrke sit nuværende forretningsområde lige nu, og tilføre endnu mere kraft til det, vi i forvejen er dygtige til. Vi skal fortsat være de dygtigste på vores område, og ikke nødvendigvis sætte en masse nye tiltag i gang, men tilføre flere muskler og handlekraft på det, som kunderne har brug for: Stabil drift, fremgang og konkurrencedygtighed.
Når vi bliver dygtigere til det, vi i forvejen leverer, så bliver vores kunder også dygtigere. Og det er netop det, der danner baggrund for at kigge efter opkøb af andre virksomheder, som sikrer dette” forklarer Lars, og afslutter:
Opkoeb-sax-it-vi-styrker-forretningen-paa-lolland-falster

På billedet ser man et udpluk af teamet i Nykøbing F. på Falster.
Fra venstre:Rene Lex, IT-systemtekniker, Søren Kristensen, Salgs- & Teamkoordinator, Erik Helver Larsen, IT-systemtekniker og de to nye medarbejdere fra tidligere Sax-IT: IT-konsulent, Jesper Hasfeldt Holm-Eriksen og IT-konsulent, Christian Hansen.

lars-falk-direktoer-jf-data-service
”og så er jeg enormt glad for at kunne hjælpe nogle gode kollegaer godt videre i et job hos os. Vi kender Sax-IT igennem vores fælles netværk i CoworkIt, hvor alle har committed sig til at levere IT-løsninger, drift og support ud fra et nært og tæt samarbejde med selv de mindste kunder. Vi kan fortsætte Sax-IT’s leverancer, med dygtige medarbejdere, der kan komme ud til kunderne, når der er behov, og ikke kun levere løsninger gennem en kundeservice, som fx IT-koncernerne er nødt til, da de har samlet sig omkring store domiciler i de største byer”

Opkøbet betyder ikke noget for vores nuværende aktiviteter – kun at vi får yderligere muskler og kompetencer tilført til opgaverne.
Hvis du har spørgsmål, så tag endelig fat i Lars på:

Mail: lf@jf-data.com

Læs mere omkring vores netværk i CoworkIt her, og på CoworkIts hjemmeside