JF Outlook A+

Se videoen om JF Outlook A+ her

JF Outlook A+ er et tillægsprodukt til Microsoft Outlook, der giver brugeren mulighed for på en simpel og hurtig måde, at arkivere indkomne og udgående mails. Man kan vælge at arkivere mailene i en mappestruktur på et diskdrev, eller i Outlooks egen mail mappestruktur.

Systemet er et flerbruger miljø, der med en fælles, overskuelig systemopsætning kan sikre at alle brugere, på tværs af hele organisationen, kan arkivere på samme ensartede måde og i samme mappestruktur.

Samtidigt kan systemet, via den fælles konfiguration, hjælpe brugerne med enten at overholde virksomhedsregler om en fastdefinerede mappestruktur, eller kan tilbyde en fleksibel adgang til arkivering på en større eller mindre del af virksomhedens samlede arkivplads.

Systemets brugerinterface tilbyder en meget høj grad af fleksibilitet og tilpasning og kan herigennem understøtte en bred vifte af strategiske arkiveringspolitikker og funktionskrav. Derudover tilbydes brugeren individuel tilpasning som optimerer de daglige arbejdsgange.

Systemet opdateres automatisk via JF Data’s automatiske opdateringsservice, således at nye versioner nemt og uden at afbryde brugerne, automatisk distribueres til alle virksomhedens installationer.
Idet systemet løbende udvikles, udbygges og optimeres på baggrund af input fra brugergruppen, vil man til stadighed have et dynamisk produkt, der løbende udvikles til at understøtte nye krav og ønsker og derved drager de enkelte brugere stor nytte af styrken ved en fælles udviklingsplatform.

Vil du høre mere? Ring til JF på telefon 5695 2648 eller kontakt os på mail