Lovændringen er en konsekvens af EU-domstolens afgørelse i Deutsche Bank-sagen fra 2019, som pålægger medlemsstaterne at implementere systemer, der dokumenterer overholdelsen af arbejdstidsreglerne, herunder daglig arbejdstid, hviletid, pauser og maksimal ugentlig arbejdstid. 

Læs mere om lovændringen her

For mange virksomheder repræsenterer dette en betydelig administrativ udfordring, som kræver både tid og ressourcer for at blive håndteret korrekt. Det er i denne kontekst, at Uniconta Work, en brugervenlig tidsregistreringsapp, præsenterer en optimal løsning. Uniconta Work er designet til at hjælpe virksomheder med at overholde de nye krav på en enkel og effektiv måde, hvilket letter overgangen til de nye regulativer. 

Denne plan beskriver, hvordan implementeringen af Uniconta Work kan struktureres trin for trin, og fremhæver de mange fordele ved systemet. Fra planlægning og forberedelse, systemvalg og implementering, til udarbejdelse af politikker og procedurer, træning, overvågning, og justering. Planen dækker alle nødvendige aspekter for at sikre en succesfuld integration og vedligeholdelse af tidsregistreringssystemet. Derudover behandles specifikke krav og undtagelser samt GDPR-compliance og sanktioner for manglende overholdelse. 

Uniconta Work tilbyder automatiserede funktioner som autoudfyldning af arbejdstid, enkel registrering af afvigelser og generering af pålidelige rapporter. Disse funktioner minimerer den administrative byrde og sikrer, at medarbejderne kan fokusere på deres kerneopgaver. Systemet understøtter også sikker datalagring, hvilket er afgørende for at overholde lovkravene om opbevaring af tidsregistreringsdata i mindst 5 år. 

Ved at implementere Uniconta Work kan virksomheder sikre compliance med de nye tidsregistreringskrav. Dette dokument beskriver de nødvendige skridt for at opnå en gnidningsløs og vellykket implementering af Uniconta Work, og hvordan systemet kan være med til at fremme virksomhedens vækst og overholdelse af lovgivningen. 

Fordele ved Uniconta Work-appen 

 1. Automatisk registrering af arbejdstid:
 • Appen autoudfylder arbejdstid baseret på medarbejderens standardarbejdsuge, hvilket reducerer behovet for daglig manuel indtastning.
 • Effektiviserer tidsregistreringen og minimerer fejl.
 1. Enkel registrering af afvigelser:
 • Med få klik kan medarbejdere registrere overarbejde, fridage, sygdom, ferie og ændrede arbejdstider.
 • Gør det nemt for medarbejdere at holde deres tidsregistreringer opdaterede.
 1. Pålidelige rapporter til dokumentation:
 • Genererer præcise rapporter over medarbejdernes registrerede tid.
 • Sikrer, at virksomheden kan dokumentere overholdelsen af arbejdstidsreglerne.
 1. Komplet dashboard:
 • Giver ledelsen en oversigt over registreret tid, hvilket gør det nemt at overvåge og administrere arbejdstiden.
 • Forbedrer gennemsigtigheden og gør det nemt at identificere og rette eventuelle uoverensstemmelser.
 1. Sikker datalagring:
 • Opbevarer alle tidsregistreringsdata sikkert i mindst 5 år i overensstemmelse med lovkrav.
 • Anvender sikkerhedskopier og kryptering for at beskytte data mod tab eller uautoriseret adgang.
 1. Compliance med lovgivning:
 • Udviklet med fokus på at overholde de nye lovkrav til arbejdstidsregistrering, der træder i kraft den 1. juli 2024.
 • Hjælper virksomheden med at undgå bøder og sikre, at arbejdstidsreglerne overholdes.
 1. Brugervenligt interface:
 • Intuitiv og nem at bruge for medarbejdere, hvilket reducerer træningstiden.
 • Gør det muligt for medarbejdere at fokusere på værdiskabende opgaver frem for tidsregistrering.
 1. Effektiv feedbackintegration:
 • Understøtter indsamling og analyse af medarbejderregistreringer, hvilket hjælper med at identificere styrker og forbedringsområder.
 • Gør det muligt at foretage løbende justeringer og forbedringer baseret på brugeroplevelser.
 1. GDPR-compliance:
 • Sikrer, at alle data opbevares og behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
 • Giver medarbejdere adgang til deres egne data.
 1. Støtte til beredskabsplaner:
 • Hjælper med at udvikle og implementere beredskabsplaner ved at tilbyde pålidelige data og rapporter.
 • Gør det muligt at håndtere brud på reglerne effektivt og dokumentere alle nødvendige skridt.
 1. Support og ressourcer:
 • Vi er Uniconta-partner og tilbyder support og ressourcer til at hjælpe med implementeringen og løbende brug af appen.
 • Gør det muligt for virksomheder at få hjælp hurtigt og effektivt, når det er nødvendigt.

  

Implementeringen af Uniconta Work som tidsregistreringssystem i din virksomhed tilbyder en række fordele, der bidrager til både effektivitet og overholdelse af lovkrav. Med automatiserede funktioner som autoudfyldning af arbejdstid og enkel registrering af afvigelser reducerer Uniconta Work den administrative byrde for dine medarbejdere og din virksomheds ledelse, hvilket frigør tid til virksomheden.

Vil du vide mere? Tag fat i Rene Andersen, der kan fortælle meget mere om, hvordan Uniconta Work kan bruges mest effektivt i din virksomhed.

Mail: ra@jf-data.com

Telefon: 56 95 26 48