Det er forbundet med meget mere end it, når en virksomhed skal skifte leverandør på deres it-drift, hosting og support på deres it-setup.

Naturligvis er faglighed den største del af et kundesamarbejde, men da vi spurgte kulturarvschef fra Museum Lolland-Falster, Kasper Høhling Søsted om det, og hvad der var afgørende for af JF valget gennem en udbudsrunde i 2021, var svaret: Tillid.

JF Data var klart dem, der gav det bedste tilbud på udbuddet og kunne løse de behov, som vi havde. Vi havde entreret med en it-rådgiver i udbudsprocessen, der kender vores virksomhed indgående, og vi var begge imponeret over, hvordan JF gik til opgaven.
I kan løse opgaven, men samtidig formår I at skabe et tillidsfuldt og åbent rum. Både for evt. nye løsninger på vores behov, men også for at tilpasse komplicerede løsninger til vores kompetencer og ønsker.

Museum Lolland-Falster er en selvejende institution, og har som mange andre kulturarvsinstitutioner en del lovgivning, som de skal leve op til. Det indebærer fx opbevaring af kulturhistoriske arkivalier, udgravningsdata, men også specifikke krav til serverløsninger. Med 50 medarbejdere i virksomheden var der også nogle krav til, at løsningerne skal være til at arbejde med, uanset hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har.

Det løste JF til fulde. Men også den måde som selve faktureringen bliver løst fra jeres side, er vi meget tilfredse med. Det fremstår gennemsigtigt og overskueligt, og vi oplever at være trygge i, at de ydelser vi betaler for, også er dem vi får. Samtidig ved vi, hvordan det fremtidige budget ser ud.
Det lyder banalt, men virkeligheden har vist sig, at det ikke altid er tilfældet. Det har vi heldigvis fået styr på med overgangen til JF.

Lokale værdier forankres bedst i lokale virksomheder

Det var vigtigt for os at finde en lokal leverandør. Vi vil ikke ende som et nummer i køen hos de store it-virksomheder. Det har vi ikke ressourcer til. Vi er glade for, at vi har fundet en leverandør, der både er lokal, men som også skaber et rum, hvor vi kender hinanden godt og derfor nemmere kan sparre og udvikle på vores behov fremadrettet.
Og så kører det bare. Både i hverdagen og på det overordnede. Det er vi enormt glade for.
museum-lolland-falster-jf-falster