Port of Roenne A/S er på mange måder et knudepunkt på Bornholm, og IT-infrastrukturen er både kompleks og avanceret. Igennem samarbejdet, har vi ydet en række andre IT-ydelser, som ikke kun omhandler det komplekse, men også det mere lavpraktiske og fysiske arbejde med at få havnens faciliteter til at køre optimalt og med størst mulig effektivitet.

Langvarigt samarbejde giver store fordele – både for os og kunden

I JF Data bestræber vi os altid på at have et så langvarigt samarbejde med en kunde som muligt, da det giver os mulighed for at opbygge en tæt relation, hvor vi kan træde ind i virksomheden – ofte på lige fod med en medarbejder i virksomheden – for på den måde, at kunne rådgive og servicere bedst muligt. Vi kan på den måde løse opgaverne hurtigere, men også sikre, at de bliver udført i overensstemmelse med company policy, virksomhedskultur og forretningsstrategi.

En del af JF Datas samarbejdsaftale med Port of Roenne A/S er blandt andet, at der hver uge er en fast person til stede på havnens kontor, hvor udfordringer, nye IT-tiltag mm. bliver gennemgået, tilrettet og løst.

Det giver os mulighed for at gribe en lang række udfordringer i hverdagen. Ikke kun på det IT-tekniske og deres IT-infrastruktur, men også rent praktisk. Sidst skete det i forbindelse med deres flytning til en ny adresse i Rønne

”Vi er meget afhængige af vores IT-infrastruktur. Derfor er det essentielt for os, at vi samarbejder med leverandører, der forstår vores virksomhed, men også er villige til at tage del i ansvaret. JF Data kommer med den samme ihærdighed for at få tingene løst, som vi kan forvente af vores ansatte – uanset, om opgaven er stor, lille eller kompleks, siger PFSO/IT-Coordinator, Reno Kure hos Port of Roenne A/S

kunde-roenne-havn-jf-data